������� �������� ��� ������ WW1

��������� ������� (������)

����������� ������ ������� ������ ������� �����. ������


������-�������
�������
�������
�������
��������
��������
��������������
��������
��������
��������
������
������
�����
�����
������
������
�����
�����
������
������
�������
�������
������
������
����������� �����
���
������
������
�������
�������
����������
����������
  ������
������
�������
�������
������
������
������
������
�������
�������
������������
������������
 

���� ���������� ��������� - 21.12.06

Wojsko Polskie Wojsko
Wielkopolskie
������ ��������� ����������
�������
�������
Pułkownik
Podpułkownik
Major
�������
�������
Kapitan
Porucznik
Podporucznik
���������� Chorąży ---
Podchorąży [*1]
�������� Starszy
Sierżant [*2]
Starszy
Wachmistrz [*2]
Starszy
Ogniomistrz [*2]
Starszy Sierżant
Sierżant Wachmistrz Ogniomistrz Sierżant
Plutonowy
Kapral
������� Starszy
Szeregowiec [*3]
Starszy Ułan Bombardier Starszy Szeregowy
Szeregowiec [*4] Ułan Kanonier Szeregowy

*1 �������� � 1923 �.

*2 ������� � 1919 �.

*3 � 1917-18 �� ��� ������ ����������� Starszy Szeregowy.

*4 � 1917-18 �� ��� ������ ����������� Szeregowy.

������� ���������� �� ������ ����� The International Encyklopedia of Uniform Insignia Around the World